Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshitty shitty viafindesiecle findesiecle
Ktoś kiedyś powiedział, że w innych ludziach najbardziej nienawidzimy własnych wad, i to chyba prawda.
— Katarzyna Michalak
6065 2436
Reposted fromlaters laters viabe-awesome-today be-awesome-today
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viastarryeyed starryeyed
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viabe-awesome-today be-awesome-today
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
4125 9006 500
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
4687 8746
Reposted fromarwen arwen viatbtf tbtf
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaunique unique
5751 f9bd
Night Walking by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viatbtf tbtf
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawislaczka wislaczka
Zawsze, kiedy pytają cię, czy potrafisz coś zrobić, odpowiadaj: oczywiście, że potrafię! A potem bierz się za zdobywanie informacji, jak to zrobić.
— Theodore Roosevelt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawislaczka wislaczka
2610 2bcd 500
Janusz Leon Wiśniewski - "Wszystkie moje kobiety. Przebudzenie."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawislaczka wislaczka
5193 3dd9 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaunique unique
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaepidemic epidemic
1590 647b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl