Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viastarryeyed starryeyed
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez
Reposted fromtomowa tomowa viastarryeyed starryeyed
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viastarryeyed starryeyed
6042 1b99
Reposted fromlaters laters viaso-so so-so
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viabe-awesome-today be-awesome-today
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viabe-awesome-today be-awesome-today
Ever loved someone so much, you would do anything for them? Yeah, well, make that someone yourself and do whatever the hell you want.
— Harvey Specter
Reposted fromolewka olewka viabe-awesome-today be-awesome-today
1901 861e 500
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viapiehus piehus
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapiehus piehus
0395 ce3f
7801 f264
Reposted fromLittleJack LittleJack viatbtf tbtf
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viastarryeyed starryeyed
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viastarryeyed starryeyed
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viastarryeyed starryeyed
6570 6667
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl